Gen.magazine

gen-stapel.original

Recensies voor Gen.magazine, ook verschenen op Hereditas Nexus, brug tussen heden en verleden.

Jaargang 23, 2017

Nummer 4 (december) Volk in verwarring. Reformatie in Nederlandse steden en dorpen onder redactie van Enny de Bruijn

Nummer 3 (september) De genen van de kunstverzamelaar | 50 collecties in de familie, Jacob Six

Nummer 3 (september) Scheffer – Renan – Psichari: Een Franse cultuur- en familiegeschiedenis 1815-1914, Henk Wesseling

Jaargang 22, 2016

Nummer 2 (juni) Een schitterend isolement. Een familiegeschiedenis, Olga Majeau